English

Ronhill

Mae Ronhill yn ôl ar y bwrdd ar gyfer 2023 gyda lefel uwch o gefnogaeth fel ein noddwr dillad swyddogol. Gyda 50 mlynedd o edrych yn ôl, mae Ronhill wedi elwa ar y dysgu a’r newid trwy brofiad sydd wedi digwydd o fewn rhedeg – o’i wreiddiau chwaraeon, i ffordd o fyw a diwylliant cyffredinol.

Ein pwrpas nawr yw gwneud gwell dyfodol i redwr heddiw trwy ddatblygu elfennau ein gorffennol yn gynaliadwy.

 

 

Oriel Alison Bradley

Mae paentiadau olew, darluniau siarcol a phrintiau’r artist Prydeinig Alison Bradley yn dal hanfod  Eryri, Gogledd Cymru, Ardal y Llynnoedd, Swydd Efrog, a Chaer – tirwedd mawreddog y mynyddoedd a’r llynnoedd, cyfeillgarwch teyrngarol y ffermwr a’r ci defaid, y golygfeydd arfordirol ysgubol. .

Mae Alison a Jon wedi ein cefnogi ers nifer o flynyddoedd drwy ddarparu ein gwobr cyflawniad arbennig. Yn fwy diweddar mae Jon wedi ein helpu gyda dylunio a chynhyrchu ein rhaglen rasio.

 

p-7

Cowbois

Dyma’r bois sy’n gwneud ein ras Ts enwog a hefyd yn noddi ein rasys iau. Mae pob crys-t yn EarthPositive®, cynnyrch organig 100%, wedi’i gynhyrchu o dan y Safon Tecstilau Organig Byd-eang (GOTS) ac wedi’i ardystio gan The Control Union a The Soil Association. Mae EarthPositive® yn rhydd o GM.

 

p-10

Cread Cyf

Dylunio Cread Cyf. yn creu dyluniadau a delweddau unigryw i hyrwyddo cynnyrch a gwasanaethau. Am y 12 mlynedd diwethaf, maent wedi darparu’r dyluniadau ar gyfer y deunydd marchnata all-lein; posteri a chanllaw rasio.

 

 

Cwmni Da

Unwaith eto bydd Marathon Eryri yn cael ei ffilmio gan gwmni teledu lleol Cwmni Da,gyda phecyn awr o uchafbwyntiau teledu daearol i’w ddarlledu ar sianel deledu Gymraeg S4C.

 

National Grid

Mae National Grid yn darparu trydan a nwy yn ddiogel, yn ddibynadwy ac yn effeithlon i’r cwsmeriaid a’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu – i gyd wrth weithio tuag at ddyfodol ynni glân.

Eleni mae National Grid wedi ymuno â Marathon Eryri ac wedi rhoi cymorth ariannol mawr ei angen i ni sydd wedi ein galluogi i adleoli ein lleoliad  cofrestru a pharhau i ddarparu  cefnogaeth i grwpiau o fewn ein cymuned leol.

 

Halliwell Jones

Am yr 11eg flwyddyn, y partner cerbyd Halliwell Jones fydd y grym y tu ôl i Marathon Eryri ar gyfer 2023. Byddant yn darparu’r ras gyda cherbydau Mini a BMW fel ceir plwm a logisteg.

 

 

Mountain Fuel

O ffyrdd, llwybrau neu fynyddoedd, dwy droed i ddwy olwyn a beth bynnag fo’ch gallu, mae Mountain Fuel yn system maeth chwaraeon gytbwys sydd wedi’i chynllunio i roi’r maeth a’r egni i’r corff ymdopi ag unrhyw fath o weithgaredd corfforol.

 

 

p-13

Pete Bland Sports

Yn un o’r manwerthwyr hynaf ac uchaf ei barch yn y diwydiant rhedeg, bydd Pete Bland Sports unwaith eto ar y safle dros y penwythnos i wasanaethu’ch holl anghenion rhedeg!

 

 

YGC

Mae YGC yn ymgynghoriaeth yng Ngwynedd sy’n darparu ymgynghoriad arloesol a chynaliadwy ar gyfer yr amgylchedd adeiledig a naturiol. Yn 2023 mae YGC yn falch o noddi Rasys Iau Marathon Eryri.

 

 

p-12

Sport Pictures Cymru

Ein partner ffotograffiaeth ym Marathon Eryri yw Sport Pictures Cymru, mae’n gwmni ffotograffiaeth wedi’i leoli yn Neiniolen, Gogledd Cymru, ac wedi bod yn darparu gwasanaethau ffotograffig ar gyfer digwyddiadau chwaraeon ledled y DU ers 2010.

 

 

Jones Bros.

Mae Jones Bros. yn gwmni peirianneg sifil sydd wedi ennill gwobrau. Mae eu harbenigedd a’u dull blaengar wedi ennill enw da am wneud gwaith adeiladu yn rhai o amgylcheddau mwyaf heriol y DU.

Yn 2023 mae Jone Bros yn garedig iawn wedi noddi marsialiaid a gwirfoddolwyr hi-viz bibs.

 

 

Tenovus_general

Tenovus Cancer Care

Gofal Canser Tenovus yw’r brif elusen ganser yng Nghymru a bydd gyda chi, bob cam o’r ffordd. Mae eu gwasanaethau cymorth yn golygu y gall unrhyw un y mae canser yn effeithio arno gael mynediad at driniaeth, cyngor a chymorth pryd bynnag a lle bynnag y mae ei angen arnynt fwyaf – i gyd yng nghanol eich cymuned.