English

Mae rôl partneriaid ym Marathon Eryri Brooks yn hollbwysig – boed hynny’n clirio sbwriel oddi ar lwybr y ras, yn cau ffyrdd, yn gwasanaethu yn un o’r 12 o orsafoedd porthi neu’n sefyll ar y llinell derfyn am hyd at 6 awr yn dosbarthu’r matiau diod a roddir i’r rheiny sy’n gorffen y ras – y gwir amdani ydi na allem ddod i ben heb ein sefydliadau partner.

Dyma rai yn unig o’n partneriaid gwerthfawr:

Cymdeithas Eryri

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Cadetiaid y Fyddin, Gwynedd

Pwyllgor Caeau Chwarae Caeathro

Cyfeillion Ysgol Rhostryfan

Ysgol Waunfawr

Geidiaid Llanberis

Clwb Pêl Droed Llanberis

Clwb Pêl Droed Llanrug