Cymraeg

35eg Brooks Marathon Eryri 2017 – marathon eiconig yn llawn mewn amser cyflymaf erioed

Un o farathonau mwyaf eiconig y DU, mae Brooks Marathon Eryri unwaith eto wedi llenwi mewn amser cyflymaf erioed, gyda niferoedd yn bachu eu lle i redeg mewn llai na 8 awr. Bydd y ras eleni yn ei 35ain blwyddyn ac yn cymeryd lle ar ddydd Sadwrn olaf (bellach yn draddodiadol)ym mis Hydref (28).

Bu’r digwyddiad y llynedd lenwi ei gapasiti o 2700 mewn oddeutu 12 awr ac, ar ôl ymestyn y lleoedd sydd ar gael i 2900 eleni, mae’r galw am leoedd unwaith eto yn cymeryd trefnwyr y ras gan syndod. Esboniodd cydlynydd y ras Jayne Lloyd:

“Mae’r broses cofrestru yn 2017 wedi bod yn un prysur iawn i ni. Agor ar Nos Galan am hanner nos bob amser yn ei gwneud yn gyfnod cyffrous iawn ond gall, wrth gwrs, godi rhai materion. Fodd bynnag, roedd swm y rhedwyr oedd yn gwneud cais am leoedd yn anhygoel ac roedd ein system disgwyl yn golygu bod rhai rhedwyr wedi profi oedi, oherwydd y nifer enfawr o draffig ar-lein.

Ar un adeg roedd gennym bron i 4000 o redwyr yn gwneud cais am le! Rydym yn wirioneddol ddrwg gennym ni i bawb a collodd allan, yn anffodus mi fydd rhai yn anlwcus o le yn simoedig i gael lle yn y ras.

“Mae’r rhedwyr sydd wedi ennill lle wedi rhoi rhywfaint o adborth gwych i ni ac mae gennym nifer o-redwyr yn rhedeg am y tro cyntaf eto eleni. Mae hyn yn wych o safbwynt economai a thwristiaeth leol gan fod nifer deg o’r rhai sy’n ymweld ar ras yn dod i Lanberis a Gwynedd am y tro cyntaf, ac yn aml iawn yn gwneud gwyliau ohono. Wrth gwrs mae yna hefyd rhedwyr sy’n dod yn ôl flwyddyn ar ôl blwyddyn ac rydym yn gobeithio gweld llawer o wynebau cyfarwydd eto yn y ras. “

Y llynedd, cafwyd y grwp o redwyr mwyaf erioed yn cymryd i ffyrdd Eryri a chwblhau hyn sy’n cael ei ystyried yn un o’r rasys mwyaf trawiadol 26.2 milltir ar y calendr yn y DU. Gyda uchder i ddringo bron 3000 troedfedd yn y ras yn un o’r rhai mwyaf anodd a chreulon hefyd.

Daeth Jayne i gasgliad:

“Rydym yn wirioneddol ddiolchgar am y gefnogaeth a gawn ar gyfer y ras ac, er ei fod yn dîm bach, rydym yn cael cannoedd o ymholiadau drwy gyfryngau cymdeithasol a mwy o ffyrdd traddodiadoll – felly rydym yn dod i adnabod llawer ar y cyfranogwyr. Rydym yn ymfalchïo yn y gymuned honno ac yn teimlo hefyd, dyna beth sy’n gwneud y ras mor arbennig mewn llawer o lygaid rhedwyr. Fel erioed, rydym eisoes yn cynllunio ras 2017 ac yn edrych ymlaen at gynnal marathon gwych i bawb sy’n mynd i fynychu mis Hydref i ddod.”

Ar gyfer rhai sy’n dal am ennill lle yn y ras y partneriaid marathon gyda nifer o elusennau.Mae elusen gofal canser Cymru, Canser Tenovus yn brif bartner elusenol sylfaenol y digwyddiad, ac mae ganddynt 40 o lefydd ar gael. Awyr Las yw’r elusen GIG ar gyfer Gogledd Cymru, sydd yn cefnogi cleifion a theuluoedd ledled y rhanbarth, mae ganddynt 15 o leoedd a chodir arian gall hyd yn oed bennu ward hoffech chi gyflwyno yr arian ar eu cyfer. Yn olaf, mae gan Parkinsons DU 10 lle i gynnig.

Gellir gwneud ceisiadau ar gyfer y llefydd hyn drwy gysylltu â Jayne Lloyd trwy snowdoniamarathon@btinternet.com