Snowdonia Marathon Eryri 2018: Entry Tips / Cynghorion ymgeisio

 

With a few days remaining until the 2018 Snowdonia Marathon Eryri entries going live, we thought it might be a good idea to get you as prepared as you could possibly be by producing some ‘Entry Tips‘ for when you log on and get registered for next year’s event.

So click on the link below and get ready for Friday 1st December at 7.00am!

Snowdonia Marathon Eryri 2018: Entry Tips

//

Gydag mond ychydig o ddyddiau’n cyn i cofnodion Marathon Eryri 2018 yn mynd yn fyw, credem fysa yn syniad da i chi gael eich paratoi trwy gynhyrchu ‘Cynghorion ymgeisio’ ar gyfer pryd y byddwch yn mewngofnodi ac yn cofrestru ar gyfer y digwyddiad blywddyn nesaf.

Felly cliciwch ar y ddolen isod a pharatowch ar gyfer dydd Gwener 1 Rhagfyr am 7.00yb!

Marathon Eryri 2018: Cynghorion ymgeisio