Trevor Edwards 1942-2017

It is with great sadness that we share the news that Trevor Edwards (pictured above left), local councillor and founder member of Marathon Eryri Cyf, has passed away. Trevor has been a key member of our community for years and has worked tirelessly for the people of Llanberis.

It is safe to say that, without his support, Marathon Eryri would have folded back in 2007 when the National Trust withdrew from the principal organisation. Since then he has been there as our Treasurer and stauch supporter, a debt that we can never repay.

Trevor was also a founder of our sister race Ras Wyddfa, having been there to help for all but one of its 42 years. He was always ready to roll up his sleeves and help out wth whatever needed doing with a smile.

People like him make the heart of a community. We salute you Tref and will miss you enormously.

Jayne Lloyd – Race Co-ordinator

———-

Gyda thristwch mawr rydym yn rhannu’r newyddion fod Trevor Edwards (uchod ar yr chwith), cynghorydd lleol ac aelod sefydliadol Marathon Eryri, wedi marw. Bu Trevor yn aelod allweddol o’n cymuned ers blynyddoedd ac wedi gweithio’n ddiflino i bobl Llanberis.

Mae’n ddiogel dweud ni fyddai Marathon Eryri, heb ei gefnogaeth, wedi ei chynnal ers 2007 pan dynnodd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol allan o’r prif sefydliad. Ers hynny, mae Trefor wedi bod yno fel ein Trysorydd a’n cefnogwr mwyaf, dyled na allwn ei ad-dalu.

Roedd Trevor hefyd yn sylfaenydd i Ras Ryngwladol yr Wyddfa, wedi bod yn gefnogaeth i bob ras ond un o’i 42 mlynedd. Roedd bob amser yn barod i dorchi llewys a helpu i wneud beth bynnag oedd ei angen gyda gwên.

Mae pobl fel ef yn gwneud calon cymuned. Rydym yn eich edmygu Tref a byddwn yn eich colli yn fawr iawn.

Jayne Lloyd – Cydlynydd yr Ras