English

Cyfarwyddiadau a Lleoliad

Mae ein pencadlys ras gyferbyn orsaf Snowdon Mountain Railway, Llanberis LL55 4TU, mae cychwyn y ras tu allan i’r pentref ar yr A4086. Mae’r ras yn gorffen ar Strid Far Llanberis sydd wedi ei leoli 66 milltir o Gaer, 103 milltir o Fanceinion a 270 milltir o Lundain.

Mynd i’r Llanberis

Mynediad i Lanberis yn hawdd. Dim ond tua un awr o’r M56 sy’n ymuno â’r A55 ac mae’n llai na 15 munud o’r A55 ei hun.

Dilynwch yr A55 tua’r gorllewin ar hyd arfordir Gogledd Cymru. Mae wyn sylweddol ar arwyddion brown nodi Llanberis troi oddi (Cyffordd 11). O’r fan hon trowch i’r chwith ar yr A5 ac yna sydyn i’r dde i’r A4244. O’r Canolbarth Lloegr teithio ar hyd yr A5 hanesyddol gan yr M54. O’r De gallwch fynd â’r A470 golygfaol.

Teithio mewn car

Fel rhan o’n Menter Green rydym am annog pob ymwelydd i leihau eu hallyriadau carbon drwy leihau’r swm cronnus o filltiroedd a yrrir i’n digwyddiad. Un ffordd o hyn yw rhannu lifft gyda chyd-rhedwr neu wylwyr. Diolch i ryfeddodau y we gallwch nawr ddod o hyd cyd-deithwyr yn www.liftshare.com a www.racelifts.org. Dim ond yn postio rhestr i rannu gofod yn eich car neu chwilio am le os oes angen taith.

Gwrthbwyso carbon

Os nad ydych yn gallu trefnu eu pwll car byddai’n wych pe gallech “wrthbwyso” allyriadau carbon o eich taith. Er enghraifft, os ydych yn teithio mewn car o Fanceinion fydd yn ei gostio i’ch 75c yn unig ac o Lundain £ 3.50. Gwefan wych ar gyfer oddi ar osod eich allyriadau yw: www.carbonbalanced.org

Cludiant cyhoeddus

Er mwyn ein helpu yn ein nod i fod mor wyrdd â phosibl, byddai’n wych pe gallech roi cynnig ac yn cyrraedd ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Ar y Trên

Mae’r orsaf reilffordd agosaf i Lanberis yw Bangor. Mae yna wasanaeth bws rheolaidd rhwng Bangor a Llanberis a hefyd rhwng Caernarfon a Llanberis. Rydym yn gwerthfawrogi nad yw hyn bob amser yn hawdd yn yr ardaloedd mwy anghysbell y DU ond dyma rai cysylltiadau a allai fod o gymorth:

Gorsaf Drenau Bangor – cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gwybodaeth Bysiau a threnau lleol: cliciwch yma

Ferry

Ferry Gwybodaeth i mewn i Hollyhead: cliciwch yma

Mewn Awyren

Mae’r meysydd awyr agosaf at Lanberis yn Lerpwl a Manceinion, yn tua 2 awr i ffwrdd mewn car.