English

Mae Marathon Eryri wedi cael ei pleidleisio yn un o’r marathonau gorau Prydain ddwywaith. Mae’r llwybr heriol ac ysblennydd sy’n amgylchynu’r Wyddfa – copa uchaf Cymru – wedi gwneud hwn yn ddigwyddiad eiconig yn y calendr rhedeg.

 

Mae’r digwyddiad yn 2024 yn cael ei gynnal ar Dydd Sadwrn Hydref 26ain am 10:30 y.b.

Canlyniadau 2023 Gwybodaeth y Ras

Marathon Eryri 2023 – Race Report 
Smith and Evans triumph at record-breaking Marathon Eryri 2023 In almost perfect autumn marathon weather conditions Ashford AC athlete...
Marathon Eryri 2023 – Adroddiad y Ras
Smith ac Evans yn fuddugol ym Marathon Eryri 2023 a dorrodd record Mewn tywydd marathon hydref bron yn berffaith...

Marathon Eryri is supported by a range of partners